Collective Items;
Etcetera Gallery
Brno, Czech Republic
curator: Břetislav Malý
2020

Do centra svého projektu Adam Tománek postavil tři typy předmětů – kanystry na vodu, elektrické přímotopy a mrazáky či chladničky. Ve všech třech případech se jedná o věci, které umožňují uspokojit bazální životní potřeby ve stísněných či nouzových podmínkách. Přes svou obyčejnost a vizuální neatraktivnost tak mohou nést silnou symbolickou hodnotu a navzdory anonymnímu charakteru podněcují v určitých situacích takřka intimní náklonnost. Tento důvěrný vztah ke kanystrům, přímotopům či mrazákům přitom mohou sdílet lidé pocházející z naprosto rozdílných sociálních prostředí. Autor přesvědčivě ukazuje, jak se skrze tyto předměty prolínají zkušenosti obyvatel panelákových bytů, sezónních dělníků, trhovců z asijských tržnic či řidičů náklaďáků. Právě tento kolektivní aspekt hraje pro Tománka naprosto zásadní úlohu. „Kolektivní předměty“ vytyčují univerzální horizont lidské zkušenosti. Pár nenápadných a levných užitných předmětů nám otevírá fundamentální aspekty naší situace ve světě: to, co nás všechny spojuje, jsou jednak tělesné potřeby přísunu tekutin a zajištění vyvážené teploty prostředí, jednak odcizení života v dnešní společnosti. Jak hluboká musí být materiální a sociální nejistota, když se schopnost jedince formovat vlastní existenciální projekty zúží na vytváření plánu spotřeby vody v plastovém kanystru nebo očekávání chvíle odpočinku strávené v blízkosti mrazáku?

Václav Magidetc6

etc1

etc2

etc3

etc4

etc13

etc9

etc9

etc16

etc5

etc7

etc12

etc14